Side Bar
Copyright EKA - Niet Kopiëren heh!
Hunebedronde.nl

Elke zondag vanaf 10.30 uur
op 145.275 Mhz regio Assen
met informatie en nieuws
voor Radio Luister- en Zendamateurs
(ook te volgen op PI2ASN, Echolink,
Teamspeak en MeetJitSi).

Netleiders:
PA3BLY, PD0AB, PE3DON en  U?
Linken


Link naar de Regiowinkel (PE1FMC)
Link naar het Audioarchief (PA0EBC)
Link naar het Filmpje 2000ste HBronde
Telefonisch inmelden (tijdens de ronde tot 11.00uur) op 0592-398681

Email de crew:
Email de Hunebed-crew
Vorig Nieuws


PA0EKA: Het Australische artikel over verschil van bereik horizontale en vertikale VHF/UHF polarisatie
PA0EBC
: OTC-ronde is ook 1 keer per maand op 40 meter: zie de website van de OldTimersClub

PA0EBC: De Link naar de Linux SDRsoftware image daarna op 32Gb USB/uSD
( de img kun je branden met Balena Etcher
)
PA0EKA: Een filmpje over LORA en LORA op een drone
PA0EKA: Vandaag 27 jan is het gerepareerde relais PI2ASN terug geplaatst. Nu is ook Echolink actief
PA0ZAP: De link naar het Proxmox project

Donaties voor de Asser repeaters/bakens:
Rek. Nr. 382811771 t.n.v. Stichting Radio Contest Groep Assen/ Repeater
Zelf Nieuws Toevoegen


In bijgaand blok kunt u binnenkort zelf nieuws toevoegen